Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres ksiegarnia@muza.com.pl

Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres wraz z uzupełnionym formularzem reklamacyjnym:

Muza SA MAGAZYN OPEN PARTNER

ul. Duninowska 9a

87-800 WŁOCŁAWEK 

e-mail: muzacrm@openpartner.pl

tel. 54 230 57 01

Usługodawca działający na platformie w domenie Muza.com.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.

Formularz reklamacyjny