Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: muzacrm@openpartner.pl lub korespondencyjnie na adres: :

Muza SA MAGAZYN OPEN PARTNER

ul. Duninowska 9a

87-800 WŁOCŁAWEK 

Reklamowany produkt oraz dowód jego zakupu należy odesłać na ww. adres wraz z uzupełnionym formularzem reklamacyjnym.

Formularz reklamacji (tutaj).

W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkujemy się do reklamacji Konsumenta. Pozostawienie reklamacji Konsumenta w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.