Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu Sprzedawcy oraz kosztów przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpienia drogą elektroniczną na adres e-mail: : m.zwolinska@openpartner.pl lub korespondencyjnie na adres: Muza S.A. Magazyn Open Partner, 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9a.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w punkcie 8 Regulaminu naszej księgarni internetowej.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tutaj).