Newsletter

ODWIEDŹ NAS TEŻ NA:


facebooktwitterinstagram

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

 

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto …................/............................................................................

 

tel. kontaktowy: …...............................................

adres mailowy:  …..............................................            

                                                                      Muza SA

MAGAZYN OPEN PARTNER

ul. Duninowska 9a
87-800 WŁOCŁAWEK

e-mail: muzacrm@openpartner.pl

                                 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym)

za cenę brutto …................  ..

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .........................................................................................................................

lub:....................................................................................................................................

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż  w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał paragonu.

 

 

                                                                                                

                                                       …................................................................

                                                                             podpis klienta

 

 

 

 

 

        (wypełnia Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru)

 

Potwierdzenie przyjęcia zwrotu:    

- otrzymano  dnia …..................................................................................

 

- zwrócono kwotę brutto …......................................................................zł..

 

                             w tym podatek VAT  …............................................... zł

 

- uwagi …......................................................................................................

 

            …......................................................................................................

 

                              Podpis Sprzedawcy ….................................................................