Informacje dla przyszłych Autorów

1. Literackie propozycje wydawnicze należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: propozycjewydawnicze@muza.com.pl.

    Nie recenzujemy fragmentów, prosimy o cały tekst.

2. Prosimy o dołączenie do przesłanego tekstu krótkiego streszczenia lub konspektu utworu, a także krótkiej informacji o Autorze i listy ewentualnych wcześniejszych publikacji.

3. Poradniki, przewodniki i inne propozycje ilustrowane prosimy wysyłać w formie wydruku lub maszynopisu w formacie A4 , albo na płycie CD na adres:

    Wydawnictwo MUZA SA,
    ul. Sienna 73,
    00-833 Warszawa,
    z dopiskiem PROPOZYCJA WYDAWNICZA

    lub w formie elektronicznej na adres: propozycjewydawnicze@muza.com.pl

4. Nie wydajemy poezji i dramatów.

5. Prosimy pamiętać o dołączeniu niezbędnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefonu.

6. Nie odsyłamy i nie archiwizujemy niezamówionych tekstów.

7. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadsyłane materiały.

8. Teksty odsyłamy tylko na wyraźną prośbę Autora i na jego koszt.

9. Prosimy o cierpliwość! Nadesłane teksty oceniamy w ciągu trzech miesięcy. Odpowiadamy pocztą lub e-mailem tylko na wybrane propozycje.

10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania podjętych decyzji i nieujawniania wewnętrznych recenzji.

Życzymy sukcesu!