Newsletter

ODWIEDŹ NAS TEŻ NA:


facebooktwitterinstagram

Dokument bez tytułu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA MUZA SA


I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.muza.com.pl jest prowadzony przez Wydawnictwo MUZA SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 73, kod 00-833, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000065143, NIP: 526-020-42-80, REGON: 001378210, zwaną dalej Sklepem.
Adres poczty elektronicznej (e-mail) sklepu: ksiegarnia@muza.com.pl


II.   WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY TOWARÓW


1.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.muza.com.pl
2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.muza.com.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
- zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla, Firefox.
3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.muza.com.pl
4. Sklep internetowy Wydawnictwa MUZA SA realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
5. Stroną umów zawieranych z Wydawnictwem MUZA SA, w związku ze sprzedażą realizowaną w sklepie internetowym www.muza.com.pl, może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej Klientem).
6. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sklep (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).
7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
- wyboru zamawianych towarów lub usług,
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
 
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego przyjęciu przez Sklep.
9. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu w ciągu 24 godzin od jego złożenia pocztą elektroniczną pod adresem: ksiegarnia@muza.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 54 230 57 01 lub 882 052 998.
10. Oferta Sklepu zawiera tytuły dostępne i jest aktualizowana kilkakrotnie w ciągu dnia. Brak możliwości realizacji zamówienia występuje sporadycznie (np. w przypadku wyczerpania nakładu tytułu pomiędzy ostatnią aktualizacją strony a momentem złożenia zamówienia). W takim przypadku z Klientem kontaktuje się przedstawiciel Sklepu, uzgadniając zwrot nadpłaty (w przypadku płatności z góry) lub też kwota za przesyłkę jest automatycznie obniżana o wartość brakującego towaru (w przypadku zapłaty za pobraniem).
11.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

III.   CENY


1.  Wszystkie ceny podawane w Sklepie na stronie www.muza.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT.
3. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4.  Cena podana przy towarze nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
6.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. W przypadku zamówień składanych w ramach promocji - rabaty są obliczane od cen detalicznych towaru. Warunki konkretnej promocji zarówno wartościowe jak i ilościowe jakie trzeba spełnić by uzyskać określony rabat podawane są w regulaminie promocji.

IV.   WARUNKI DOSTAWY TOWARU


1. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju.
2. Czas realizacji zamówienia oraz wysokość dodatkowej opłaty za dostarczenie przesyłki bezpośrednio do Klienta zawiera zamieszczona niżej Tabela opłat. Klient nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę, jeśli zamówienie osiągnie wartość zwalniającą z kosztów dostawy.
3. Czas realizacji zamówienia, jest to czas, w którym odbieramy zamówienie, kompletujemy i wysyłamy zamówiony towar ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (1-3 dni).
4.  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

Tabela opłat:

 

 Tabela opłat

Sposób dostawy

Czas dostawy

Całkowity koszt zamówienia

wartość zamówienia

koszt dostawy (płatność z góry)

koszt dostawy (płatność za pobraniem)

Odbiór osobisty - Warszawa ul. Żelazna 28/30
w godz. 8.15-16.00

24 - 48 h

poniżej 69,99 zł
bezpłatnie
bezpłatnie

powyżej 69,99 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

Paczkomaty 24/7

24 - 48 h

poniżej 69,99 zł

4,99 zł

brak możliwości

powyżej 69,99 zł

bezpłatnie

brak możliwości

Poczta Polska Paczka48

24 - 48 h

poniżej 69,99 zł

6,99 zł

9,99 zł

powyżej 69,99 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

Kurier DPD

24 - 48 h

poniżej 69,99 zł

7,99 zł

10,99 zł

powyżej 69,99 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

Przesyłka zagraniczna

Europa do 2 tygodni
poza Europą
od 2-6 tygodni

poniżej 69,99 zł

100,00 zł

100,00 zł

powyżej 69,99 zł

100,00 zł

100,00 zł


5.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
6.  Sklep akceptuje następujące formy płatności za sprzedawany towar:
- gotówką przy odbiorze - należność pobiera listonosz lub kurier DPD,
- kartą kredytową lub płatniczą, ePrzelewem lub przelewem bankowym za pośrednictwem Serwisu PayU. Więcej o płatnościach elektronicznych i bezpieczeństwie płatności przeczytasz na stronie http://www.payu.pl

- przelewem tradycyjnym na konto Wydawnictwa MUZA. Numer konta: 91 8923 0008 0131 2939 2012 0007 (Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej) - w tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia.

V.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz nadanie towaru przed jego upływem pod adresem: Wydawnictwo MUZAZ SA, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa z dopiskiem "Zwrot" (Protokół zwrotu towaru - do pobrania).
2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
3. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru oraz kosztów dostarczenia nastąpi bez zbędnej zwłoki  w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia o odstąpienia od umowy , przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
4.W przypadku gdy klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowo oferowany, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


VI.   REKLAMACJE


1.  Jeżeli towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego reklamowania. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem: ksiegarnia@muza.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 54 230 57 01 lub 882 052 998 w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
2.  W przypadku uwzględnionych reklamacji towar niepełnowartościowy zostanie odebrany od Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek powstałych z przyczyn Sklepu, tj. wysłania źle skompletowanego zamówienia bądź wysłania wadliwego egzemplarza, Klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy. Zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres. 
 

VII.   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)


1. Dane osobowe podawane przez Klienta podczas rejestracji oraz składania zamówień (także zamówień składanych bez rejestracji) są przetwarzane przez Sklep w celu realizacji składanych zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wydawnictwo MUZA SA, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-833, przy ul. Sienna 73.
4. Korzystanie ze Sklepu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu nie jest możliwe. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również podawanie danych nieprawdziwych.
5.  Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.muza.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2.  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przedstawione w sposób wyraźny na stronie internetowej www.muza.com.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian i będą realizowane na zasadach dotychczasowych. O powyższych zmianach Regulaminu Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient ma prawo wypowiedzenia stosunku prawnego będącego podstawa jego rejestracji jego konta.